Späť Ďalej
Bratislava, november 16, 2021

Informácia pre spotrebiteľov cukríkov Mint Chocs

Štítok so zoznamom ingrediencií v slovenčine na cukríkoch Mint Chocs neobsahoval zvýraznenú informáciu o tom, že sójový lecitín obsahuje alergén sóju.

 

Spotrebiteľom citlivým na výrobky obsahujúce sóju konzumáciu Mint Chocs neodporúčame

Chyba na štítku nemá žiadny vplyv na kvalitu výrobku. Okrem vyššie uvedených teda môžu výrobok konzumovať všetci spotrebitelia. Za chybu na štítku sa ospravedlňujeme.

Mint Chocs sa na trhu objavia čoskoro s opraveným štítkom.