Storck product quality

Kvalita výrobkov Spotrebiteľom sľubujeme trvalo vysokú kvalitu.

Sortiment rôznych značiek spoločnosti Storck kupujú ľudia v mnohých krajinách po celom svete. Naše cukrovinky pre nich predstavujú možnosť spraviť si radosť a užívať si života. Vynikajúca kvalita a tiež vedomie spotrebiteľov, že ich cukrovinky Storck vždy potešia, budujú dôveru – to nás veľmi teší a vždy sa snažíme túto dôveru nesklamať.

Základné informácie

Robiť ľudí šťastnými – to je filozofia všetkých značiek Storck. Preto je pre nás kvalita taká dôležitá. Očakávame trvalo vysokú kvalitu výrobkov, pričom tá sa dá zaručiť len účinným riadením kvality, ku ktorému patrí zodpovedné obstarávanie zdrojov, vlastné závody s náležitou certifikáciou, transparentné štandardy, interné skúšobné a senzorické laboratóriá a, samozrejme, aj nadšení zamestnanci.

Rozhovor

Roger Wedekind – vedúci oddelenia pre potravinovú legislatívu (Food Law)

Dobré suroviny, medzinárodné certifikačné štandardy a prísny kontrolný systém: prečítajte si rozhovor s Rogerom Wedekindom o náročných štandardoch kvality zavedených v spoločnosti Storck.

Prečo je kvalita výrobkov spoločnosti Storck taká vysoká?

Pre výrobky všetkých značiek z rodiny Storck je typická ich dobrá chuť a najmä čerstvosť. Aby sme túto čerstvosť mohli zaručiť, vyvinuli sme inovatívne riešenia technickej optimalizácie balenia. Okrem toho na výrobkoch udávame presne vypočítaný a testovaný dátum spotreby, ktorý je pre zachovanie čerstvosti taktiež veľmi dôležitý.          
Akékoľvek navrhované zmeny dátumov spotreby podliehajú prísnym testom, aby sa zaručilo, že nijak neovplyvnia chuť, farbu, konzistenciu ani nutričnú hodnotu výrobku. Vždy sa zameriavame predovšetkým na výrobky obsahujúce vitamíny, ako sú napríklad cukríky nimm2. Vitamíny sú totiž mimoriadne citlivé prísady.

Aký to má vplyv na zaobchádzanie so surovinami?

Svojich dodávateľov a veľkoobchodníkov starostlivo vyberáme a prísne monitorujeme; niektoré z dodávateľských závodov získajú schválenie až po intenzívnych kontrolách. Musíme byť veľmi prísni, aby sme mohli zaručiť trvalo vysokú kvalitu, pretože dokonca aj drobné zmeny v chuti a zložení surovín majú vplyv na naše výrobky. Frekvencia príslušných kontrol závisí od citlivosti prísad. O druhoch vykonávaných kontrol rozhodujú aj aktuálne udalosti – napríklad ak sa objavia správy o poškodenej úrode v krajinách pôvodu našich dodávateľov. My v spoločnosti Storck sa riadime jednoduchým základným princípom: chceme pozitívne ovplyvniť výrobok v každej fáze procesu, čo aj robíme.

Mohli by ste uviesť príklad?

Napríklad kakaové bôby: pre našu čokoládu kupujeme bôby ako surovinu, ktorú potom spracovávame interne priamo u nás, napríklad pražením. Týmto spôsobom sa výborná chuť získaná pražením nestratí počas prepravy a my ju môžeme využiť presne tak, ako potrebujeme. To isté platí aj pre našu čokoládovú hmotu, ktorú si tiež vyrábame sami. Neraz je to záležitosť tých najjemnejších nuansí. Výroba a spracovanie prebiehajú priamo v našich vlastných závodoch – to je kľúčový prvok nášho receptu na úspech. Stále si tak udržiavame plnú kontrolu nad dodržiavaním našich receptúr, a preto môžeme svojim zákazníkom vždy zaručiť jedinečnú a mimoriadne vysokú kvalitu.

Vykonávate kontrolu kvality pri surovinách aj konečných výrobkoch?

Pravidelné kontroly a certifikácie znamenajú, že naša práca je pod neustálym dohľadom. Súlad so zákonnými požiadavkami zaisťuje množstvo auditov. My však ideme ešte ďalej a zúčastňujeme sa aj nepovinných certifikačných programov. Dodržujeme tak aj ďalšie prísne a dobrovoľne zavedené kritériá obstarávania zdrojov, napríklad pokiaľ ide o udržateľnosť palmového oleja.

Aké najväčšie ciele a úlohy prinesie budúcnosť?

Spotrebiteľské správanie sa neustále mení a plniť všetky očakávania našich zákazníkov je vždy pomerne dobrodružná misia. V tejto súvislosti chceme hlavne zostať verní svojej pôvodnej vízii tvoriť ozajstné hodnoty, tak ako to uvádza filozofia spoločnosti Storck.

Hlavné posolstvo

Naša záruka kvality výrobkov nie je len prázdnym sľubom.
Dôvera, ktorú v nás spotrebitelia vkladajú, je našou motiváciou.

Certifikácie a ocenenia

Logo IFS Food

IFS Food

IFS Food (vydávaný organizáciou International Featured Standards): medzinárodne uznávaný audítorský štandard pre výrobcov potravín a zároveň dôležitý ukazovateľ bezpečnosti a kvality.

Logo FSSC 22000

FSSC22000

FSSC22000 (Food Safety System Certification 22000): dôležitý ukazovateľ kvality a bezpečnosti potravín v rámci globálnych výrobných reťazcov.

Logo SAI 8000

SA8000

SA8000: medzinárodný štandard pre oblasť spoločenskej zodpovednosti, ktorý upravuje sociálne spravodlivé a primerané pracovné podmienky i ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

Spoločnosť Storck navyše dáva niektoré zo svojich výrobkov dobrovoľne testovať odborníkmi zo spoločnosti DLG (Nemecká poľnohospodárska spoločnosť). V roku 2019 spoločnosť Storck opäť získala ocenenie DLG za trvalú kvalitu výrobkov udržiavanú niekoľko rokov. Proces posudzovania pre toto ocenenie zahŕňa testovanie potravín odbornou komisiou, ktorá pri hodnotení výrobkov nepozná výrobcu, značku ani cenu.