Zamestnanecké výhody

Zamestnanci spoločnosti Storck si užívajú celý rad výhod od atraktívnych platových podmienok cez penzijné pripoistenie alebo stravenky. Cieľom tohto komplexného balíčka výhod a služieb je pomôcť našim pracovníkom dosiahnuť harmóniu a vyváženosť pracovného a osobného života.
Naše zamestnanecké výhody
Individuálna podpora a rozvoj kvalifikácie v spoločnosti Storck

Ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie sú významnými piliermi našej firemnej stratégie. Profesijný a osobný rozvoj každého zamestnanca prispôsobený ich silným stránkam je pre spoločnosť Storck veľmi dôležitý – a to nielen na začiatku ich kariéry. Veríme, že celoživotné vzdelávanie je kľúčom k nášmu dlhotrvajúcemu spoločnému úspechu.

Harmónia medzi pracovným a osobným životom v spoločnosti Storck

Sme rodinná firma, a preto považujeme za samozrejmosť snažiť sa všemožne uľahčovať svojim zamestnancom skĺbenie práce a rodinného života. Ponúkame napríklad individuálny flexibilný pracovný čas, ktorý nám umožňuje zohľadniť rôzne potreby našich pracovníkov.

 

Voľnočasové aktivity pre zamestnancov spoločnosti Storck

Osobná interakcia je najdôležitejšou podmienkou na to, aby sa zo skupiny zamestnancov stal supertím. Preto podporujeme túto interakciu nielen v práci, ale aj prostredníctvom spoločných voľnočasových programov pre zamestnancov (pravidelné konferencie s využitím športových či wellness aktivít). Vo všetkých našich prevádzkach ponúkame množstvo športových, umeleckých a hudobných aktivít. Patria k nim napríklad slávne Tour de Storck: firemné cyklistické preteky usporadúvané pravidelne pre pracovníkov zo všetkých troch našich prevádzok v Nemecku. Veľmi nás teší, že na nich môžeme privítať aj cyklistických nadšencov z našich medzinárodných dcérskych spoločností.