Naša vízia

Zamestnanci spoločnosti Storck každý deň pracujú na tom, aby bol svet o trochu sladší, vrelší a veselší. Skvelý pocit z toho, keď spravíme radosť sami sebe alebo niekomu inému, je totiž univerzálny – bez ohľadu na národnosť a kultúru.

Blízko k ľuďom

Našou motiváciou je zanietenie pre vec

Dôvera

Ako rodinná firma pevne veríme v spoľahlivosť, súdržnosť a vzájomnú dôveru, ktoré tvoria základ našich firemných hodnôt.

Zodpovednosť

Cítime zodpovednosť voči firme aj ľuďom, ktorí prejavili dôveru spoločnosti Storck a jej značkám.

Súdržnosť

Základom nášho úspechu je blízky vzťah k našim spotrebiteľom, zamestnancom, obchodným partnerom aj dodávateľom.

Našou motiváciou je zanietenie pre vec

Našou motiváciou je zanietenie pre vec

Záväzok

Chceme, aby naše značky boli skutočne jedinečné, a na to využívame všetok svoj talent, energiu a zdroje.

Rast

Vyznávame udržateľný rast a spoliehame sa na svoje vlastné sily, aby sme zaistili svoju existenciu a nezávislosť nielen pre dnešok, ale aj do budúcnosti.

Kvalita

Naším cieľom je udržovať vysokú kvalitu výrobkov a jedinečnosť našich značiek. To je náš prísľub spotrebiteľom.

Pokračovať v našej tradícii založenej na kvalite, spoľahlivosti a pohode.