Vývoj výrobkov Rozpoznávanie trendov a úspešné využívanie príležitostí

Zamestnanci spoločnosti Storck sa neustále snažia nájsť nové spôsoby, ako spraviť svet o trochu sladší a šťastnejší; tento proces môže trvať aj niekoľko rokov, od pôvodného nápadu cez výrobu vzoriek vo vlastnom skúšobnom centre až po uvedenie výrobku na trh. Každý prípad vývoja nového výrobku alebo vylepšenia tých existujúcich sa vždy zameriava najmä na kvalitu a dôveryhodnosť našich značiek.

Základ

Základom každého nového výrobku alebo optimalizácie receptúry je intenzívna analýza trhu, pretože spoločnosť Storck sa vždy riadi najmä prianím svojich zákazníkov.

Špeciálny tím následne vypracuje skúšobnú výrobnú sériu pre vybrané návrhy s najväčším potenciálom. Neskôr prichádza čas na experimenty – kontrolujú a porovnávajú sa suroviny, skúšajú sa výrobné postupy a pokračuje sa v ich ďalšom vývoji, a to všetko s cieľom dosiahnuť tie najlepšie možné výsledky.

K rozhodujúcim faktorom dlhodobého úspechu inovácií patrí aj rýchlosť. Spoločnosť Storck neustále investuje do najmodernejších technológií a vybavení pre svoje vlastné výrobné závody a prikladá veľký význam internej výrobe, ktorá umožňuje optimalizáciu procesov a udržovanie štandardu vysokej kvality.
 
Z toho ťažia aj existujúce výrobky, pretože je ľahšie zaistiť, aby vylepšenia a nové variácie receptúr spĺňali požiadavky spotrebiteľov, a taktiež efektívne zapojiť nové procesné technológie.

Storck product development: The process
Storck product development: The process
Storck product development: The process
Storck product development: The process

Proces

Od nápadu k úspechu: všetko sa začína koncepciou nového výrobku. Tá je základom prezentácie pre vývojové oddelenie. Špeciálny tím následne stanoví špecifikácie a požiadavky, ktoré sú potrebné na vypracovanie vzorovej receptúry (prototypu). Tento prototyp sa potom prácne ručne vyrobí v našom vlastnom skúšobnom centre.

Nasleduje testovanie potenciálneho nového výrobku a najmä výroba vzoriek! Dôraz sa kladie na chuť, konzistenciu a arómu, ale aj na vzhľad. Neustále sa dolaďujú detaily a vylepšujú sa vzorky, kým nedôjde k finálnemu schváleniu receptúry.

Pred začiatkom výroby musí výrobok prejsť ešte celým radom ďalších fáz vývojového procesu, medzi ktoré patrí napríklad skúška trvanlivosti a skladovania, prieskumy medzi spotrebiteľmi či posúdenie finančnej životaschopnosti. Už od začiatku sa zohľadňujú aj špecifické medzinárodné aspekty, chute a požiadavky.

V závislosti od požiadaviek môžeme dokonca vybudovať nové výrobné linky. Prvú výrobnú sériu na hotovej linke vždy sprevádza napätie a zvedavosť, pretože až v tejto chvíli sa ukáže, či tím skúšobného centra vykonal svoju prácu dobre a kvalitne.

Hlavné posolstvo

Tento proces sa vždy zameriava na dlhodobý úspech – je nutné zaistiť, aby nové výrobky spoločnosti Storck našli svoje pevné miesto na trhu aj v životoch zákazníkov.

Odbornosť

Mixéry, váľky, panvice i konšovací stroj – spoločnosť Storck disponuje plne vybavenými kuchyňami a komplexným vybavením na výrobu vzoriek. Na vývoji spolupracujú potravinoví inžinieri, nutriční špecialisti a taktiež skúsení odborníci v oblasti technológie výroby cukroviniek. Pracovníci nášho oddelenia čokoládových receptúr a náplní sú skutoční majstri čokolády, ktorých remeslo je zároveň umením. Všetko, čo neskôr zaručí vysokú kvalitu a jedinečnosť výrobkov spoločnosti Storck zaradených do priemyselnej výroby, sa najprv privedie k dokonalosti v každom detaili a prejde ručnou výrobou v malých objemoch.

Storck product development: The challenge
Storck product development: The challenge
Storck product development: The challenge
Storck product development: the challenge

Čerstvosť na prvom mieste

Sortiment rôznych značiek spoločnosti Storck sa predáva v mnohých krajinách po celom svete. Dôležitou podmienkou jedinečnej chuti našich výrobkov je ich čerstvosť. Pri diaľkovej preprave to však môže predstavovať vážny problém: dômyselná logistika nám však pomáha zaistiť, aby si aj spotrebitelia zo vzdialených krajín mohli vychutnať výrobky spoločnosti Storck v kvalite, ktorú od nás očakávajú.