Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia
STORCK SLOVENSKO, s.r.o. (ďalej len spoločnosť Storck) venuje ochrane vašich osobných údajov veľkú pozornosť, pričom tieto údaje zhromažďuje, spracováva a používa výlučne v súlade so štandardmi a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Pokiaľ tieto stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, tieto zásady sa nevzťahujú na zhromažďovanie a používanie údajov na odkazovaných stránkach, pretože spoločnosť Storck nemá žiadny vplyv na ich nastavenie či obsah.
2. Druh, rozsah a účel zhromažďovania, spracovávania a použitia osobných údajov
2.1 Osobné údaje
V závislosti od vašich aktivít na týchto webových stránkach spoločnosť Storck zhromažďuje, spracováva a používa nasledujúce osobné údaje: vašu adresu (titul, meno a priezvisko, adresa), vašu e-mailovú adresu, vaše telefónne číslo, vašu IP adresu a ďalej aj druh a rozsah prvkov, ktoré využívate, a dátum a čas vášho prístupu.
2.2 Používanie webových stránok
Pri návšteve našich webových stránok sa dočasne zaznamenávajú údaje o vašom pripojení (IP adresa, súbory cookies, naposledy navštívená adresa URL, čas a dátum, používané súbory). Bez vášho výslovného súhlasu ukladáme, spracovávame a používame vaše osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre vašu návštevu týchto webových stránok či na zmluvné účely, napríklad v prípade rôznych súťaží. Údaje môžeme spracovávať a používať aj v pseudonymnej forme, a to na účely uvedené v bode 2.3.
2.3 Použitie na marketingové účely a na optimalizáciu webových stránok
Na webových stránkach spoločnosti Storck sa osobné údaje zhromažďujú, spracovávajú a používajú na marketingové a optimalizačné účely, a to pomocou technológií poskytovateľa na sledovanie webových trendov. Na to sa môžu používať aj súbory cookies (t. j. malé textové súbory ukladané vo vašom počítači), které umožňujú opätovné rozpoznanie vášho internetového prehliadača. Z týchto súborov sa vytvárajú pseudonymné užívateľské profily. Ak ste na to nedali výslovný súhlas, tieto súbory sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a neprepoja sa s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. IP adresy sa pri tomto postupe spracovávajú a používajú len v anonymnej forme. Svoj nesúhlas so zhromažďovaním a ukladaním osobných údajov môžete vyjadriť nastavením tzv. opt-out cookie (pozri bod 3), a to kedykoľvek a s okamžitou platnosťou.

Okrem toho spoločnosť Storck používa vaše osobné údaje a/alebo údaje o užívaní stránok výlučne na účely reklamy, poradenstva a prieskumu trhu a na tvorbu webových stránok zohľadňujúc potreby užívateľov, a to v prípade, že ste na to vopred dali svoj výslovný súhlas. Ak spoločnosť Storck vyžaduje váš súhlas, osobitne vás upovedomí príslušným textom a políčkom na odkliknutie a/alebo symbolom hviezdičky. Svoj súhlas môžete u spoločnosti Storck kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo elektronicky. Ak ste súhlas nedali alebo ste ho odvolali, v takom prípade k použitiu údajov podľa tohto odseku nedochádza. Služby spoločnosti Storck sa, samozrejme, poskytujú nezávisle od toho, či svoj súhlas dáte alebo ho odvoláte.
2.4 Iné použitie údajov
Okrem uvedených prípadov nedochádza k žiadnemu ukladaniu, spracovávaniu či použitiu vašich údajov. Taktiež sa nevytvára žiadny osobný užívateľský profil s použitím vášho mena či iných identifikačných údajov.
2.5 Tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach
Využívame tzv. riešenie na dva kliky. To znamená, že ak navštívite naše webové stránky, zvyčajne nedochádza ku zdieľaniu žiadnych osobných informácií. Len v prípade, že kliknete na niektoré z tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach (tzv. share buttons), informácie sa odovzdajú príslušnému poskytovateľovi.

Aktiváciou tlačidla na zdieľanie na sociálnych sieťach príslušný poskytovateľ dostane informácie o tom, že váš prehliadač otvoril konkrétnu stránku na našich webových stránkach. Stane sa tak aj v prípade, že u poskytovateľa nemáte účet alebo na svoj účet momentálne nie ste prihlásení. Váš prehliadač odovzdá tieto informácie priamo serveru poskytovateľa, napr. do USA, kde sa uložia.

Ak ste prihlásení na svoj účet u tohto poskytovateľa, môžu priradiť návštevu našich webových stránok priamo k vášmu účtu. Ak využijete dialógové okno na zdieľanie (napr. necháte nejaký komentár), príslušné informácie sa taktiež odovzdajú priamo serveru poskytovateľa a uložia sa tam. Tieto informácie sa zverejnia na stránke poskytovateľa a zobrazia sa vašim kontaktom. Ak si neprajete, aby poskytovateľ priradil údaje zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok k vášmu užívateľskému účtu, musíte sa z tohto účtu odhlásiť ešte predtým, než prvý raz využijete príslušný zásuvný modul (plug-in).

Poskytovateľ sociálnej siete môže tieto informácie použiť na účely reklamy, prieskumu trhu a adekvátneho používania svojich webových stránok. Na to poskytovateľ vytvára profily užívania, záujmov a vzťahov, ktoré mu umožňujú: (1) analyzovať, ako využívate naše webové stránky, a to s ohľadom na reklamy, ktoré si poskytovateľ praje zobrazovať na vašom profile; (2) informovať ostatných užívateľov o vašej aktivite na našich webových stránkach; a (3) ponúkať ďalšie súvisiace služby poskytovateľa.

Viac informácií o účele, rozsahu, ďalšom spracovávaní a používaní zhromažďovaných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov vydaných príslušným poskytovateľom. Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú aj informácie o vašich právach a možnostiach konfigurácie v súvislosti s ochranou vášho súkromia.

Adresy jednotlivých poskytovateľov a odkaz na ich zásady ochrany osobných údajov:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
http://www.facebook.com/policy.php/

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA
https://www.google.de/intl/de/policies/?fg=1

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy/

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
3. Právo na informácie, právo na námietky a právo na odvolanie súhlasu
Na vašu žiadosť vás budeme písomne (prípadne na požiadanie aj elektronicky) informovať o tom, aké údaje o vašej osobe ukladáme. Žiadosť, prosím, zašlite na adresu:

STORCK SLOVENSKO, s.r.o.
City Business Center 1
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovensko

E-Mail: info@sk.storck.com
To isté platí aj v prípade, že si prajete zrušiť ukladanie vašich osobných údajov. Radi by sme vás upozornili, že môžete odvolať akýkoľvek udelený súhlas e-mailom alebo korešpondenčne, a to s okamžitou platnosťou. Ak si prajete nastaviť tzv. opt-out cookie, a tak zabrániť vytváraniu pseudonymného užívateľského profilu (pozri bod 2.3), kliknite tu.